LANGUAGE MASTER
dr Nina Czarnecka-Pałka
ul. Zwolińskiego 2a/41
Rawa Mazowiecka 96-200
tel: 661-113-105
email: nina-cz-p@o2.pl

M&MS
dr Maja Sobotka
ul. Kazimierza Wielkiego 17/2
Rawa Mazowiecka 96-200
tel: 603-280-065
email: maja-sobotka@o2.pl

Język angielski Rawa Mazowiecka

Firmy M&MS i Language Master oferują usługi z zakresu nauki języka angielskiego jak również tłumaczeń i korekt tekstów pisanych. Współpraca między nimi  (harmonijna i udana gdyż firmy są prowadzone przez dwie siostry) nawiązała się z myślą o satysfakcji i wygodzie klienta. Daje ona możliwość ujednolicenia wieku i poziomu zaawansowania językowego w grupach oraz pozwala na wybór bardziej dogodnej lokalizacji i terminu zajęć. Oferta jest skierowana do słuchaczy z różnych grup wiekowych, począwszy od uczniów szkół gimnazjalnych, poprzez szkoły średnie aż po studentów i osoby dorosłe. Intensywność i charakter zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą!

Zajęcia są prowadzone przez absolwentki filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim mogące się poszczycić tytułem doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w nauczaniu na wszystkich poziomach. Praca w małych grupach pozwala na stworzenie ciepłej atmosfery sprzyjającej przełamaniu bariery językowej i indywidualizacji nauczania. Dzięki temu zajęcia są dynamiczne i wydajne. Oprócz rozwijania podstawowych zdolności językowych takich jak mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, niezbędnych dla swobodnego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, kładziemy również duży nacisk na poznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, których znajomością należy wykazać się podczas wszelkiego rodzaju egzaminów.

Sale, w których odbywają się zajęcia, wyposażone są w środki audiowizualne i stały dostęp do Internetu, co podnosi atrakcyjność zajęć poprzez wykorzystanie oryginalnych materiałów takich jak fragmenty filmów bądź piosenek. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowsze podręczniki i szereg dodatkowych materiałów metodyczno-dydaktycznych: słowników, encyklopedii językowych, lektur w języku angielskim czy też gier komunikacyjnych.

Aktualności
LANGUAGE MASTER
Dr Nina Czarnecka-Pałka ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na filologii angielskiej UŁ (Specjalizacja: Teatr, Film, Media) w 2007 roku. Uchwałą Senatu Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2007 roku przyznano jej...
11.02.2011
Więcej...
M&MS
Dr Maja Sobotka ukończyła studia magisterskie na filologii angielskiej UŁ (Specjalizacja: Teatr, Film, Media) w 2007 roku, znajdując się w grupie 5% najlepszych studentów Wydziału Filologicznego. Uchwałą Senatu Akademickiego Uniwersytetu...
11.02.2011
Więcej...